ჩვენთან მიიღებთ სრულ მომსახურებას, ნაკლები დანახარჯებითა და საუკეთესო პირობებით.

 • ტვირთის ტრანსპორტირება ნებისმიერი ზომისა და ტიპის კონტეინერით
 • მთლიანი კონტეინერით გადაზიდვა (FCL)
 • საზღვაო გრუპაჟი (LCL)
 • ღია კონტეინერით გადაზიდვა
 • სამაცივრე კონტეინერით გადაზიდვა
 • სატერმინალო მომსახურების სრული პაკეტი
 • კონტეინერის დაცლა/დატვირთვა
 • საბაჟო-საბროკერო მომსახურება
 • ტვირთის დასაწყობება საბაჟო საწყობში
 • მონიტორინგი და რეპორტინგი
 • სრული საკონტეინერო გადაზიდვები;
 • პორტიდან პორტამდე ტრანსპორტირება;
 • საწყობიდან საწყობამდე ტრანსპორტირება;
 • საექსპორტო დოკუმენტაციის მომზადება;
 • ნაკრები ტვირთები ევროპიდან
 • ნაკრები ტვირთები თურქეთიდან
 • ნაკრები ტვირთები დსთ ქვეყნებიდან
 • ტრაილერები სრული დატვირთვით ევროპიდან
 • ტრაილერები სრული დატვირთვით თურქეთიდან
 • ტრაილერები სრული დატვირთვით დსთ ქვეყნებიდან
 • სარკინიგზო სატერმინალო და კარამდე მიწოდება
 • მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების პროექტირება
 • სარკინიგზო გადაზიდვის (ნაყარი, არაგაბარიტული ტვირთის) ორგანიზებას დახურული, ღია და ნახევრად დახურული ვაგონებით
 • ტვირთზე წინასწარ და შემდგომ მონიტორინგს
 • საბაჟო მომსახურებას
 • შესაბამისი ნებართვების მოპოვებას სახელმწიფო სტრუქტურებისგან.
 • გადაზიდვის მარშრუტის შემუშავებას;
 • არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვისთვისთვის აუცილებელი სატრანსპორტო სპეცტექნიკის შერჩევას და დროულად მიწოდებას;
 • სპეციალური ნებართვებისა და სხვა სახის დოკუმენტაციის მომზადებას;
 • უსაფრთხოების მენეჯერის მხრიდან – აღნიშნული ტვირთის დატვირთვა-გადმოტვირთვის კონტროლს;
 • დაცვა-გაცილების ორგანიზებას

✅ყოველკვირეული ნაკრები ტვირთების ტრანსპორტირება;
✅ტვირთის აღება ნებისმიერი ადგილიდან
✅საჭირო საბაჟო პროცედურების წარმოება
✅საჭიროების შემთხვევაში საბაჟო კონტროლის ზონაში დასაწყობება
✅ნებისმიერი მოცულობისა და ტიპის ტვირთის ტრანსპორტირება;

✅ტვირთის საექსპორტოდ მომზადება (შეფუთვა,დაპალეტება, მარკირება)
✅საექსპორტო დოკუმენტაციის მომზადება
✅ექსპორტისთვის საჭირო საბაჟო პროცედურების წარმოება
✅საჭიროების შემთხვევაში საბაჟო კონტროლის ზონაში დასაწყობება
✅ნებისმიერი მოცულობისა და ტიპის ტვირთის ტრანსპორტირება;
✅უფასო კონსულტაცია

 • სატრანზირო ფორმალობების განხორციელება
 • დოკუმენტაციის მომზადება
 • საკონსულტაციო მომსახურება
 • ტვირთის ჩამოსვლამდე, საბუთების გადამოწმება
 • საექსპორტო დეკლარაცია (EX1);
 • ტრანზიტული ტვირთისთვის საჭირო დოკუმენტაცია (T1);
 • საშიში ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის აუცილებელი დოკუმენტაცია;
 • არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვისთვის საჭირო ნებართვები.
 • ყველანაირი საბაჟო პროცედურის და საბუთების წარმოება და კონტროლი.
მოითხოვე ტარიფი

ჩვენი უპირატესობები:

 • საკუთარი ავტოპარკი
 • საკუთარი საბაჟო კონტროლის ზონა
 • დაზღვეული ტვირთები
 • სრული პასუხისმგებლობა ტვირთების გადაზიდვაზე;
 • თქვენზე მორგებული ტარიფები;

მისია:

ტრანს ალიანს ფოთი ორიენტირებულია შესთავაზოს სანდო სერვისი და დაბალი ფასები იმპორტიორებსა და მომწოდებლებს, რომლებსაც სურთ სწრაფად, ეფექტურად, უსაფრთხოდ და მომგებიანად განახორციელონ თავიანთი ტვირთების ტრანსპორტირება.