ჩვენი მისია

ჩვენი მისიაა საქართველოს შიდა და გარე ვაჭრობის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა იმპორტიორი და ექსპორტიორი კომპანიებისთვის ოპერატიული, სანდო და ხარისხიანი სერვისის შეთავაზების საფუძველზე.

ვცდილობთ საექსპედიტორო და ლოჯისტიკური მომსახურების სრული სპექტრი შევთავაზოთ დამკვეთს  ვიყოთ ლიდერები გადაზიდვების სფეროში. 

ჩვენი პრიორიტეტები

  • თითოეული კლიენტის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება.
    შევინარჩუნოთ მომსახურების მაღალი ხარისხი
  • კონკურენტუნარიანი ფასები.
  • შევქმნათ სასიამოვნო სამუშაო გარემო
  • ვიმუშაოთ გუნდური პრინციპით

ჩვენი მიზანი

ჩვენი კომპანიის მიზანია საქართველოს ბაზრისთვის ნოვატორული ლოჯისტიკური მომსახურების შეთავაზება და განვითარება, რომელიც დაფუძნებულია ოპერატიულობასა და სანდოობაზე, ტვირთების ტრანსპორტირების ყველაზე ოპტიმალური მარშრუტების დაგეგმარებასა და ჩვენი მომხმარებლებისთვის დროითი და ფინანსური რესურსების დაზოგვის ხელშეწყობაზე.